Продай имот

BEZBROKER.COM е единственото място, на което можеш да продадеш своят имот, БЕЗ БРОКЕР, такси и комисионни и да спестиш хиляди в ненужни разходи

Какво получаваш:

Експертна оценка на имота, съобразена с българския актуален пазар, от сертифициран служител;

Професионално фото или видео заснемане;

Изготвяне на графична схема на имота от наш архитект;

Юридическо обслужване на документите, необходими за продажба;

Масирана реклама за наша сметка в най-посещаваните имотни платформи, социални мрежи и вътрешни канали;

Реклама в нашите „ИМОТИ БЕЗ БРОКЕР“ групи с повече от 345 хиляди души от България;

Поставяне на транспарант „продава се“ при желание;

Представителство на продавач на сделка при необходимост;

Ангажимент за продажба във възможно най-кратък срок.

При допълнителна уговорка:

Възможност за плащане на месечен наем, докато трае продажбата, без абсолютно никакви ангажименти към имота Ви от наша страна;


За да се възползвате от нашата услуга – “ПРОДАЙ БЕЗБРОКЕР с 0% комисионна”, трябва да ни предоставите възможността да реализираме продажбата ексклузивно като ваши партньори за период от 2 месеца до 6 месеца.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Тук можете да прикачите снимки, документи и планове свързани с имота.
Уведомление за поверителност

Когато използвате услугите на BEZBROKER.COM, Вие ни поверявате Ваша лична информация. Това уведомление за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Това е важно и се надяваме, че ще отделите време, за да прочетете информацията внимателно.

Ако имате въпроси относно поверителността, можете да се свържете с нас, като ни изпратите запитване на следният имейл – office@bezbroker.com

Какво са лични данни?

Съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 9 (GDPR), личните данни се определят като:
„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

Защо BEZBROKER събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим някоя от нашите услуги, като например информация и консултиране за имоти, посредничество при покупка, продажба или наем на имот, съдействие за изготвянето на необходимите документи и нотариално изповядване на сделката, както и за следпродажбено обслужване, е необходимо да съберем Ваши лични данни.

Те ни служат за кореспонденция с Вас преди сключване на договор или за да Ви предоставим изискана от Вас информация, за идентификация преди сключване на договор за посредничество, при оформяне на документи за сключване на договор за наем или за покупко-продажба, за маркетингови дейности или реклама.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство или неприкосновеността на личния Ви живот.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, BEZBROKER ще поиска от вас изричното Ви съгласие за тяхното получаване.

Какви категории лични данни събираме и обработваме?

За да Ви предоставим информация и консултиране за имоти, които Ви интересуват, ние събираме и обработваме следните лични данни: три имена, телефонен номер, имейл адрес. Тези данни са ни необходими и за да се свържем с Вас във всеки един момент, ако това е необходимо за успешното, качествено и навременно изпълнение на възложеното, както и да отговаряме на Вашите запитвания.

За да изготвим Вашите персонализирани реклами, за предоставяне на ремаркетинг и измерване на резултатите, в допълнение, ние събираме и обработваме и Вашият IP адрес.

За нуждите на идентификация преди сключване на договор за посредничество при покупка, продажба или наем на имот, ние събираме и обработваме в допълнение на горните и следните лични данни: единен граждански номер, постоянен и настоящ адрес, данни от документ за самоличност.

За да Ви съдействаме и да оформим необходимите документи преди сключване на договор за наем или за нотариалното изповядване на договора за покупко-продажба на имот, както и за Вашето следпродажбено обслужване, ние събираме и обработваме следните лични данни: три имена, дата и място на раждане, единен граждански номер, постоянен и настоящ адрес, данни от документ за самоличност, номер на банкова сметка или други данни за плащане, доход, телефонен номер, имейл адрес. За тези цели обработваме и специални категории данни – семеен статус и данни за сключен брак.Тези данни събираме, когато приложимият закон изисква точна идентификация на лицето, както и когато се съставя счетоводен или друг документ, при който законът изисква посочване на ЕГН или други данни от документа за самоличност на лицето. Тези данни се използват също за установяване и предотвратяване на злоупотреби.

Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме онлайн или офлайн, на основание Вашето доброволно дадено съгласие, на основание сключен договор между нас или по силата на нормативни разпоредби.

Когато се свързвате с нас по телефон или поръчвате обратно обаждане, разговорите се записват и съхраняват временно, за срок от 24 часа, за целите на сигурността и подобряване на качеството на Вашето обслужване.

Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме дадените ни данни за контакт, за да се свържем и да Ви предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

Какви видове бисквитки използва сайтът на BEZBROKER?

Ние използваме наши собствени и бисквитки на трети страни, за да управляваме съдържанието на сайта, да изготвяме персонализирани реклами, да измерваме резултатите и да анализираме трафика. Научете повече за нашата Политика за бисквитките.

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за една или няколко от следните цели:

За предоставяне на изискана от Вас информация;
Кореспонденция преди сключване на договор;
Сключване на договор за посредничество;
Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор;
Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор за наем или за покупко-продажба;
Маркетингова и/или рекламна информация;
Изготвяне на персонализирани реклами, ремаркетинг и измерване на резултатите
Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни, е:

Вашето съгласие; изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим такъв договор; обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение или за да защитим Вашите интереси или интереси на друго лице, както и да защитим наш легитимен интерес.

Следните организации може да получат от нас, само при необходимост от това, Ваши лични данни:

Банковата институция, с която работим по Вашата сделка;
Адвокатът, с когото работим по Вашата сделка;
Нотариусът, с когото работим по Вашата сделка;
Преводачът, с когото работим по Вашата сделка;
Куриерската фирма, с която работим;
Застрахователният брокер, с когото работим по Вашата сделка;
Счетоводната кантора, която ни обслужва;
Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. “БЕЗБРОКЕР” ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Молим да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете това Уведомление за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на лични данни на хартиен носител, като формуляр за такъв отказ ще Ви бъде предоставен своевременно, при поискване от Вас, във всеки наш офис или чрез писмена заявка на office@bezbroker.com

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

BEZBROKER няма намерение да предава Вашите лични данни на трети лица, без предварително да Ви е информирало и получило Вашето съгласие за това. Трансфер на данни извън ЕС може да става само към компании, които са подписали Privacy Shield.

Период на съхраняване на данните:

BEZBROKER ще съхранява Вашите лични данни по следния начин: на хартиен носител и/или онлайн в информационната си инфраструктура, за следния период от време:

Всички документи, свързани с подготовката за сключване на сделка с недвижими имоти – 5 години
Всички документи, свързани с изповядването на сделка пред нотариус – 10 години
Всички събрани и изготвени по реда на ЗМИП документи, данни и информация – 5 години
Всички останали носители, извън гореописаните, включително Вашето доброволно дадено Съгласие за маркетингови цели и/или рекламна информация – 5 години
Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие, в качеството Ви на субект на данните, имате следните права, които можете да упражните, като ни информирате на office@bezbroker.com:

· Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от BEZBROKER и право на достъп по всяко време до личните си данни;
· Имате право да поискате от BEZBROKER личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
· Имате право да поискате от BEZBROKER да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
· Имате право да поискате от BEZBROKER личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
– когато сте оттеглил своето съгласие;
– когато сте възразил срещу обработването,
– когато обработването е незаконосъобразно;
– когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
– когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

· Ние имаме право да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
– при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
– за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
– при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени от Вас за конкретно сключване на сделка с недвижим имот;
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– за целите на архивирането в обществен интерес, за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
– или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

· Имате право да поискате от BEZBROKER да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
· Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до BEZBROKER;
· Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
· Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
· Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
· При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за поверително третиране на лични данни, ще Ви предоставим ново уведомление и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Имате право на жалба до надзорния орган:

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като такъв за BEZBROKER се явява:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Интернет страница: www.cpdp.bg

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез BEZBROKER, можете да го направите на посочените данни за контакт на BEZBROKER или директно на Длъжностното лице по защита на данните на посочените по-долу данни за контакт с него.

Политика за доброволно уреждане на възникнали спорни ситуации:

Нашата политика е доброволно да уреждаме всички възникнали спорни ситуации във връзка с обработването на Ваши лични данни и за това ще приветстваме, ако първо да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните, преди да подадете директно жалба до надзорния орган.

Как използваме Вашите лични данни?

В това уведомление за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни, включително и за „бисквитки“.

Ние няма да продаваме Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

BEZBROKER, в случай на необходимост, може да предаде Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили надлежен договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени от нас да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите, утвърдени и действащи в БЕЗБРОКЕР.

Когато е необходимо да предадем специални лични данни на трета страна, ние ще направим това, едва след като сме получили Вашето съгласие (изключение ще има, само ако по законова разпоредба сме задължени да направим друго).

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, като НАП, НОИ, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхраняваме и пазим вашите личните данни, които събираме?

BEZBROKER ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните ОРЗД и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове, като например Закон за счетоводството или Закон за мерките срещу изпирането на пари. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп, като криптиране, анонимизиране, замаскиране и заличаване след изтичане на срока на съхранение.

Как можете да разберете какви лични данни имаме за Вас и как ги обработваме?

BEZBROKER по Ваше искане ще Ви отговори какви Ваши лични данни съхраняваме и как ги обработваме.

BEZBROKER по Ваше искане ще Ви отговори каква информация имаме за Вас, как я съхраняваме и обработваме. В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

· Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.
· Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните.
· Целите на обработването;
· Правното основание за обработката;
· Съответните категории лични данни, които се обработват;
· Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
· Ако обработката се основава на законните интереси на БЕЗБРОКЕР или на трета страна, информация за тези интереси.
· Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
· Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
· Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
· Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
· Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
· Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
· Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как може да получите достъп до своите данни, които обработваме?

Необходимо е да отправите искане директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните.

За да удостоверите Вашата самоличност, ще бъде необходимо: да посочите своите три имена и имейл адрес, както и да потвърдите самоличността си чрез натискане на линка, който ще изпратим на Вашия имейл адрес за комуникация с нас.

Местоположение:
Държава: Република България
Адрес: гр. София, ул. „Мальовица“ № 2
Телефон: 0888 396 306
Електронна поща: office@bezbroker.com
Интернет страница: www.bezbroker.com

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:
С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Електронна поща: office@bezbroker.com
Телефон: 0888 396 306

Общи условия за ползване на сайтa на BEZBROKER.COM Последна промяна 27.04.2020 година
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „БЕЗБРОКЕР” ЕООД, наричано по-долу "БЕЗБРОКЕР”, от една страна, и Ползвателите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://www.bezbroker.com (наричани по-долу Потребители), от друга страна.
БЕЗБРОКЕР ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206001641, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район р-н Средец, ул. Мальовица 2, имейл адрес: office@bezbroker.com, телефон: 0888 396306.

БЕЗБРОКЕР обработва личните данни на Потребителите, като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.
БЕЗБРОКЕР зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва БЕЗБРОКЕР, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в „Уведомление за поверителност” на „БЕЗБРОКЕР” ЕООД, публикувано на интернет страницата на дружеството и налично в офисите му.

Моля да прочетете настоящите Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://www.bezbroker.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://www.bezbroker.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. В случай че имате въпроси, моля да се свържете с нас на 0888 396 306 или на имейл office@bezbroker.com.

Настоящите условия съдържат информация за дейността на БЕЗБРОКЕР и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от БЕЗБРОКЕР, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

С посещаването на сайта, както и с натискане на всеки един бутон в същия, се счита, че сте запознати с настоящите общи условия и се задължавате да ги спазвате.
За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен/а да сключите договор при посочените тук Условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от BEZROKER с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. Потребителите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях. Вече Регистрираните потребители на сайта получават предварително имейл известие за обновяване на общите условия, като могат в срок до 1 месец да прекратят регистрацията си в уебсайта. В случай че пропуснат този срок, БЕЗБРОКЕР приема, че са съгласни с промените в общите условия.

По всички неуредени от Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и компетентен при евентуален спор е българския съд. Страните се съгласяват, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

чл. 1. Услугите, предоставяни от БЕЗБРОКЕР на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

чл. 2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта на БЕЗБРОКЕР, за да се запознаят с предлаганите от БЕЗБРОКЕР имоти и да ползват предлаганите от компанията услуги. Вижте списък с предлаганите от нас услуги и техните цени

чл. 3. (1) БЕЗБРОКЕР на своя уеб сайт предоставя оферти за продажба на недвижими имоти на цени, които са достъпни на сайта https://www.bezbroker.com/. Офертите са предоставени от продавачи, строителни предприемачи, инвеститори, агенции, наемодатели и други лица за имоти, находящи се на територията на Република България.
(2) При съдействие и посредничество от страна на БЕЗБРОКЕР във връзка с посочените по-горе оферти за ПОКУПКА на имот, находящ се на територията на обл. София-град и Софийска област, предоставен на този уебсайт, Потребителят се задължава да сключи договор за посредничество с БЕЗБРОКЕР.
Чл. 4. (1) За потребителите, желаещи да продадат свои имоти, находящи се на територията на обл. София-град и Софийска област, БЕЗБРОКЕР предоставя 2 услуги:
(2) Публикуване на оферта в уебсайта и съдействие от страна на БЕЗБРОКЕР за намиране на потенциален купувач, проучване на пазара, извършване на експертна оценка, съобразена с българския актуален пазар, извършване на професионално фото/видео заснемане на имота, 360 гадусово виртуално заснемане и изготвяне на виртуална разходка на имот, изготвяне на графична схема на имота, проучване на необходимите документи за покупко-продажбата, поставяне на транспарант “продава се”, рекламиране на имота, за което потребителят се задължава да сключи договор с БЕЗБРОКЕР, като му предостави възможността за ексклузивна продажба на имота за определен период, уговорен между страните.
(3) Изброените услуги в чл. 4, ал. 2 се договарят за всеки един имот конкретно съгласно нуждите и вида на имота и не представляват изрично задължение на БЕЗБРОКЕР за извършване на всяка една от посочените услуги.
(4) БЕЗБРОКЕР предоставя възможност за публикуване на обява в уебсайта за продажба на имот срещу заплащане на сумата в размер на 25,80лв. с ДДС. След заплащане на сумата и одобрение на обявата от страна на БЕЗБРОКЕР същата ще бъде публикувана в интернет сайта, както и автоматично в платформата “фейсбук” в групите на БЕЗБРОКЕР, на които БЕЗБРОКЕР е модератор, както и в други сайтове/партньори на БЕЗБРОКЕР с цел популяризация на обявата.
(5) Във връзка с предоставяната услуга по чл. 4, ал. 4 БЕЗБРОКЕР не се ангажира като посредник между продавачите и купувачите, не сключва договори за посредничество със страните. Обявите подлежат на предварително одобрение от страна на БЕЗБРОКЕР относно принадлежността им към целите и съдържанието на уебсайта. БЕЗБРОКЕР запазва правата си да премахва и да не одобрява обяви, неотговарящи на изискванията в настоящите общи условия.
чл. 5. (1) За имотите, находящите се на територията на Република България, извън обл. София-град и Софийска област, БЕЗБРОКЕР предоставя възможност за публикуване на обява в уебсайта за продажба на имот срещу заплащане на сумата в размер на 25,80лв. с ДДС. След заплащане на сумата и одобрение на обявата от страна на БЕЗБРОКЕР същата ще бъде публикувана в интернет сайта, както и автоматично в платформата “фейсбук” в групите на БЕЗБРОКЕР, на които БЕЗБРОКЕР е модератор, както и в други сайтове/партньори на БЕЗБРОКЕР с цел популяризация на обявата.
(2) Във връзка с предоставяната услуга по чл. 5, ал. 1 БЕЗБРОКЕР не се ангажира като посредник между продавачите и купувачите, не сключва договори за посредничество със страните. Обявите подлежат на предварително одобрение от страна на БЕЗБРОКЕР относно принадлежността им към целите и съдържанието на уебсайта. БЕЗБРОКЕР запазва правата си да премахва и да не одобрява обяви, неотговарящи на изискванията в настоящите общи условия.
Чл. 6. (1) БЕЗБРОКЕР предоставя услугата “ПРОДАЙ ИМОТ ДО 48 ЧАСА”, при която потребителят, предоставяйки документи за разглеждане от страна на БЕЗБРОКЕР, се съгласява, че след одобрението на същите и на имота от страна на БЕЗБРОКЕР, ще бъде изпратена оферта към потребителя относно цена и други условия в нея. След приемането на офертата от страна на потребителя ще започнат да текат обявените 48 часа за продажба на имота.
(2) БЕЗБРОКЕР запазва правата си след разглеждане на документите да не предложи оферта на Потребителя за продажба на имота до 48 часа.
Чл. 7. (1) БЕЗБРОКЕР предоставя кредитно консултиране и пълно съдействие за ипотечен кредит, като за предоставяната услуга си партнира с посочените на уебсайта партньори.
Чл. 8. БЕЗБРОКЕР предоставя и допълнителни услуги - смяна на партиди за ток, вода, парно, газ, снимки и видео на имот с дрон, допълнителна проверка на имот от адвокат на обявените в сайта цени след сключване на допълнителен договор с Потребителя за конкретната услуга.
Чл. 9. (1) БЕЗБРОКЕР предоставя 2 вида услуги относно публикуване на обяви за отдаване на имоти под наем.
(2) БЕЗБРОКЕР предоставя възможност за публикуване на обява в уебсайта за отдаване на имот под наем срещу заплащане на сумата в размер на 12,90лв. с ДДС за всички имоти на територията на Република България. След заплащане на сумата и одобрение на обявата от страна на БЕЗБРОКЕР същата ще бъде публикувана в интернет сайта, както и автоматично в платформата “фейсбук” в групите на БЕЗБРОКЕР, на които БЕЗБРОКЕР е модератор, както и в други сайтове/партньори на БЕЗБРОКЕР с цел популяризация на обявата.
(3) Във връзка с предоставяната услуга по чл. 9, ал. 2 БЕЗБРОКЕР не се ангажира като посредник между наемодателите и наемателите, не сключва договори за посредничество със страните. Обявите подлежат на предварително одобрение от страна на БЕЗБРОКЕР относно принадлежността им към целите и съдържанието на уебсайта. БЕЗБРОКЕР запазва правата си да премахва и да не одобрява обяви, неотговарящи на изискванията в настоящите общи условия.
(4) За имотите, находящи се на територията на обл. София-град и Софийска област БЕЗБРОКЕР предоставя и възможност за съдействие от страна на БЕЗБРОКЕР при отдаване на имот под наем, при която Потребителят - наемодател се задължава да сключи договор с БЕЗБРОКЕР срещу заплащане на фиксирана сума в размер на 180лв. без ДДС. След одобрение на обявата, сключване на договор и заплащане на сумата, същата ще бъде публикувана в интернет сайта, както и автоматично в платформата “фейсбук” в групите на БЕЗБРОКЕР, на които БЕЗБРОКЕР е модератор, както и в други сайтове/партньори на БЕЗБРОКЕР с цел популяризация на обявата, както и ще бъдат извършени всички действия по договора за намиране на потенциален наемател, свързване на страните, подготвяне на документи за отдаване на имот под наем, както и извършване на всички други необходими действия във връзка с горното.
(5) Безброкер не се ангажира да извършва огледи с потенциалните наематели, за което наемателят и наемодателят се уговарят взаимно, след като бъдат свързани от представител на БЕЗБРОКЕР.
(6) Във връзка с чл. 9, ал. 4 БЕЗБРОКЕР запазва правата си да не сключва договори при отдаване на имот под наем относно имоти, които не отговарят на условията и изискванията на БЕЗБРОКЕР.

чл. 10. (1) Информацията съгласно чл. 3 от настоящите Общи условия, която се предоставя на Потребителя и на всяко друго ползващо се лице, е с цел осъществяване на посредничество от БЕЗБРОКЕР при покупка на имот от Потребителя.

(2) Предоставянето на оферти за недвижими имоти от БЕЗБРОКЕР на този уебсайт следва да се счита за предложение от страна на БЕЗБРОКЕР да действа като консултант и да предложи посреднически услуги с цел покупка на съответния обявен имот, освен ако изрично не е указано друго в конкретната оферта.

чл. 11. (1) БЕЗБРОКЕР има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предложени от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други само на Потребители, които са дали своето изрично съгласие за това. След запознаване с Уведомлението за поверителност и даване на своето съгласието за обработка на личните данни, Потребителят има правото да получава търговски съобщения от БЕЗБРОКЕР.

(2) Потребителят има право да възрази срещу изпращането на търговски съобщения, чрез отписване, използвайки предоставените за целта опции до БЕЗБРОКЕР. Потребителят следва изрично да уведоми БЕЗБРОКЕР и в случай че не иска вече предоставени негови лични данни да бъдат обект на директен маркетинг.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

чл. 12. (1) БЕЗБРОКЕР има законен интерес да събира и обработва информация относно Потребителите след извършената от тях доброволна и информирано предоставена идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва следните негови лични данни: име, фамилия, дата на раждане, адрес, телефон, имейл, IP адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията, както и данни за търсен и предлаган от лицето имот - тип на имота, площ, населено място, квартал, тип строителство. Информацията включва и всякакви други данни, които Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни от БЕЗБРОКЕР.

(2) Цялата информация, предоставяна от потребителя, се обработва съгласно Уведомлението за поверителност на БЕЗБРОКЕР.

чл. 13. В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, БЕЗБРОКЕР обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

чл. 14. (1) Потребителят може да се идентифицира, като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на БЕЗБРОКЕР и да изрази съгласие с настоящите Общи условия и Уведомлението за поверителност.

(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на БЕЗБРОКЕР, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. БЕЗБРОКЕР може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на БЕЗБРОКЕР по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на БЕЗБРОКЕР данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни или по свое усмотрение БЕЗБРОКЕР има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите. Горното е валидно, в случай че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

чл. 15. Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Тези сайтове са предоставени за Ваше удобство и информация и като такива Вие ги ползвате на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с БЕЗБРОКЕР и ние не поддържаме това съдържание, независимо дали сме партньори на собствениците на тези сайтове или не. БЕЗБРОКЕР не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Потребителите в резултат на използването на тези сайтове. БЕЗБРОКЕР не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

чл. 16. (1) Цените на предлаганите имоти от БЕЗБРОКЕР, са тези, посочени от Потребителите (продавачи, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица работещи на базата на договорни отношения с „БЕЗБРОКЕР“ ЕООД и такива, които доброволно са предоставили тази информация чрез публикуване на своя обява за продажба или наем на имот, като БЕЗБРОКЕР не носи отговорност относно неточното и/или неактуално обявяване на цена от страна на Потребителя.

(2) Цените на предлаганите имоти са посочени в евро или равностойността им спрямо фиксинга на БНБ и включват ДДС, освен в случаите, в които не е посочено изрично, че цената е без ДДС.

(3) БЕЗБРОКЕР си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на публикуваните оферти, като такива промени няма да засягат вече сключени договори.

ОТГОВОРНОСТ

чл. 17. (1) БЕЗБРОКЕР не носи отговорност за актуалността и истинността на публикуваните обяви. БЕЗБРОКЕР не гарантира и не поема отговорност за резултатите, които могат да се получат при употребата на сайта, както и за надеждността, точността или валидността на съдържанието, описанията на имоти и снимки, услуги или продукти, придобити в следствие употребата на този уебсайт.

(2) Вие изрично се съгласявате, че употребата на този уебсайт е изцяло на Ваша отговорност, като ако е нанесена щета на Вашата техника поради ползването му, същата е за Ваша сметка.

(3) БЕЗБРОКЕР не поема отговорност относно съдържанието, маркетирането на продукти и услуги и съответствието им с определени цели. Вие изрично се съгласявате, че БЕЗБРОКЕР не дължи обезщетение за загуби или повреди (били те действителни, последващи, наказателни или др.), щети или вреди от какъвто и да е друг характер, настъпили в резултат на употребата на този уебсайт или линк от този сайт. БЕЗБРОКЕР не дължи обезщетение за щети от грешка при употребата на сайта, пропуск, прекъсване, дефект в операцията, компютърен вирус, кражба или щети, настъпили при употребата на информация, мнения или други материали от този уебсайт.

(4) БЕЗБРОКЕР не гарантира, че функциите, съдържащи се в този уебсайт, са безгрешни, че дефектите ще бъдат отстранени, или че сървърът, който предоставя съдържанието, не съдържа вируси или други вредни компоненти.

(5) Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и да не допускате вреди на БЕЗБРОКЕР и техните доставчици, служители, директори, партньори, агенти, лицензиари от загуби, разходи, вреди от всякакво естество, произтекли от Ваше нарушение на някое от условията за ползване на този уебсайт. Вие изрично се съгласявате, че БЕЗБРОКЕР не носи отговорност за каквато и да е деформация, обидно или незаконно поведение на други потребители на сайта или трети страни.

чл. 18. БЕЗБРОКЕР има право да забрани достъпа до уебсайта от определени мобилни телефони, IP-адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на настоящите Общи условия.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

чл. 19. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на БЕЗБРОКЕР, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, наличните бази данни, както и всяка информация, която е качена на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на БЕЗБРОКЕР ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на БЕЗБРОКЕР ЕООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Търговски марки (нерегистрирани или регистрирани), които са публикувани в уеб сайта, са защитени от приложимото право. Нищо в тези Общи условия не трябва да се счита като разрешение за предоставяне на право на ползване на търговската марка БЕЗБРОКЕР.

(3) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

(4) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на БЕЗБРОКЕР, БЕЗБРОКЕР има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(5) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от БЕЗБРОКЕР услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилие; да уведомява незабавно БЕЗБРОКЕР за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на БЕЗБРОКЕР и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(6) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на БЕЗБРОКЕР.

чл. 20. (1) БЕЗБРОКЕР има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на БЕЗБРОКЕР върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

(2) Всички права, които не са изрично дадени, са запазени от БЕЗБРОКЕР.

БИСКВИТКИ

чл. 22. БЕЗБРОКЕР използва малки по размер файлове, чрез които сайтът “нарежда” на браузъра на потребителя да запази информация на устройството, което той използва (Бисквитки).

Вижте повече за нашата Политика относно бисквитките тук

За въпроси относно настоящите Общи условия за ползване на сайта можете да ни изпратите имейл на office@bezbroker.com=

Нашите служители полагат всички усилия да обработят заявката Ви възможно най-бързо!
Очаквайте обаждане за уговорка за оглед в близките 24 часа! При въпроси моля свържете се с нас на +359 888 396 306